YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây không đúng về tình hình Liên bang Nga (1991 - 2000)?

  • A. Là “quốc gia kế tục Liên Xô”
  • B. Kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội
  • C. Là một nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
  • D. Vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 17, suy luận

  Cách giải:

  Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu tan rã năm 1991, Liên bang Nga là nuớc kế tục Liên Xô nhung không kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội. Thể chế chính trị nuớc Nga là nhà nước công hòa bán tổng thống với 83 bang

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA