AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cơ bản giữa cách mạng Campuchia với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam năm 1945 là

  • A. tiến hành chống chế độ diệt chủng Khơme đỏ
  • B. giành được chính quyền từ thực dân Pháp
  • C. thi hành đường lối hòa bình, trung lập
  • D. không giành được chính quyền từ phát xít Nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  Tận dụng Nhật Bản đầu hàng đồng minh vào năm 1945, Việt Nam và Lào đã tổ chức nhân dân đứng lên đầu tranh và giành độc lập:

  - Việt Nam: ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

  - Lào: ngày 12-10-1945, nước Lào tuyên bố độc lập.

  Khác với Việt Nam và Lào, tháng 10-1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia, nhân dân nước này tiếp tục kháng chiến chông Pháp chứ không giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật. Đến năm 1954, chính phủ Pháp phải kí Hiệp định Gionevơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, Campuchia và Việt Nam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>