AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong trào cần vưong cuối thế kỉ XIX có mục tiêu chủ đạo là

  • A. giành độc lập dân tộc
  • B. chống thế lực phong kiến đầu hàng
  • C. đấu tranh tự vệ, chống Pháp mở rộng bình định, chiếm đóng
  • D. giúp vua dựng lại triều đình phong kiến tiến bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 11 trang 125, suy luận

  Cách giải:

  Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu cần Vương, kêu gọi văn thân sĩ phu cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến. Vì thế, mục đích chính của phong trào Cần Vương là chống lại thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>