AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là một nước

  • A. thuộc địa, nửa phong kiến
  • B. thuộc địa
  • C. phong kiến độc lập
  • D. nửa thuộc địa, nửa phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 106

  Cách giải:

  Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền, đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>