AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So với các giai đoạn lịch sử thế giới trước đây, đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX là

  • A. chuyển sang hòa hoãn và hòa dịu
  • B. được mở rộng và đa dạng
  • C. luôn căng thẳng với nhiều cuộc chiến tranh và xung đột
  • D. quan hệ căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: So sánh

  Cách giải:

  • Quan hệ quốc tế trước năm 1945: tình trạng đối đầu giữa các nước đế quốc nhằm tranh giành thị trường và thuộc địa. Biểu hiện nổi bật nhất là hai cuộc chiến tranh thế giới: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Đồng thời là các phong trào đấu tranh của nhân dân chống lại âm mưu xâm lược lãnh thổ của các nước đế quốc, thực dân.
  • Quan hệ quốc tế từ sau 1945 đến 1991: tình trang đối đầu giữa hai phe TBCN và XHCN, đặt biệt là tình trạng Chiến tranh lạnh. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, đây là giai đoạn quan trọng đưa đến sư giải trừ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

  Sai lầm và chú ý:

  Từ năm 1991 trở đi cho đến nay, quan hệ quốc tế chuyển sang đối thoại, hòa dịu, cùng phát triển

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>