AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10 – 1949)

  • A. đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới
  • B. chấm dứt sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Á
  • C. nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á
  • D. chấm dứt sự nô dịch của đế quốc trên phạm vi thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 21.

  Cách giải:

  - Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

  - Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH.

  - Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

  - Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>