YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hoà biểu hiện gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là:

  • A. Nơi tiếp xúc với enzim ADN – pôlimeraza
  • B. Mang thông tin tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu
  • C. Mang thông tin tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành
  • D. Nơi gắn  của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA