YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số aa chứa trong một phân tử prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp từ gen là 348. Số chu kì xoắn của gen là:

  • A. 210  
  • B. 142           
  • C. 105    
  • D. 144

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA