AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen có chiều dài 2006 A0 và có 1520 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp khi gen tái bản 3 lần là:

  • A. A = T = 1750; G = X = 2380     
  • B. A = T = 2380; G = X = 1750
  • C. A = T = 2450; G = X = 1540  
  • D. A = T = 1540; G = X = 2450

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>