YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quá trình tự nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực có các đặc điểm:

  1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.      

  2. Diễn ra theo NTBS và nguyên tắc bán bảo toàn.

  3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.                                                      

  4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5/  ® 3/.

  5. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ.

  6.Khi 1 phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y

  Phương án đúng là:

  • A. 1, 2, 4, 5, 6
  • B. 1, 3, 4, 5, 6
  • C. 1, 2, 3, 4, 5
  • D. 1, 2, 3, 4, 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA