AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp bộ NST 2n có một cặp NST tương đồng bị thiếu 1 NST được gọi là:

  • A. Thể ba nhiễm
  • B. Thể một nhiễm
  • C. Thể đa nhiễm
  • D. Thể khuyết nhiễm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>