AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn phân tử ADN, có tổng số 2400 nuclêôtit. Đoạn phân tử ADN này

  (1) có chiều dài bằng 4080Å.                              

  (2) có tổng số liên kết hóa trị là 4798.

  (3) tổng  số nuclêôtit trên một mạch là 600.         

  (4) Số liên kết hóa trị nối giữa các nu trên một mạch đơn là 1999.

  Số nhận định đúng là :

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA