AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các bộ ba của mARN được mã hóa các aa như sau:  UUU – Phe ; UAU – Tyr ;  XAU – His; AGX – Ser . Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit trên mạch gốc như sau: 

  3’ ... GTAATAAAATXG ... 5’ sẽ quy định tổng hợp nên đoạn poli peptit tương ứng với trình tự aa là:

  • A. His – Tyr  – Phe – Ser     
  • B. Ser – Tyr – Phe – His
  • C. Ser – Tyr – His – Phe
  • D. Phe – Tyr – Ser – His

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>