YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cấu trúc của gen, Exon là vùng .....(1)......nằm ở ....(2)...... của gen. (1) và (2) lần lượt là:

  • A. mã hóa aa, vùng mã hóa        
  • B. không mã hóa aa, vùng điều hòa
  • C. không mã hóa aa, vùng mã hóa  
  • D. mã hóa aa, vùng điều hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>