AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen cấu trúc có chứa 90 vòng xoắn và 20% số nuclêôtit loại Ađênin. Gen bị đột biến thay thế 1 cặp G – X  bằng 1 cặp A – T. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen sau đột biến là:

  • A. A = T = 360, G = X = 540
  • B. A = T = 361, G = X = 539
  • C. A = T = 359, G = X = 540
  • D. A = T = 359, G = X = 541

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>