AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức sinh sản vô tính dựa vào nguyên phân nhiều lần để tạo thành một chồi con, chồi con tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới là:

  • A. Phân mảnh     
  • B. Trinh sinh
  • C. Nảy chồi   
  • D. Phân đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>