AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dục của một loài có 2n= 20 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp, các tế bào con tiếp tục tham gia giảm phân , tổng số NST trong tất cả các tế bào con khi kết thúc giảm phân là:

  • A. 1536  
  • B. 2565    
  • C. 1280             
  • D. 768

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>