YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chức năng của gen là:

  • A. Truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất
  • B. Mang, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền
  • C. Vận chuyển aa đến ribôxôm để tham gia tổng hợp prôtêin
  • D. Làm khuôn cho quá trình dịch mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA