AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm mấu chốt trong quá trình tự nhân đôi của  ADN làm cho 2 ADN con giống với ADN mẹ là

  • A. Sự lắp ráp tuần tự các nuclêôtit
  • B. Một ba zơ bé bù với một ba zơ lớn
  • C. Nguyên tắc bán bảo tồn
  • D. Nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>