AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về bộ mã di truyền ở sinh vật, có một số nhận định sau:

  (1) Trên mARN mã di truyền được đọc theo chiều 5’ – 3’

  (2) Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nu và không gối lên nhau

  (3) Có 61 bộ mã di truyền mã hóa cho các aa

  (4) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là mỗi loài khác nhau có riêng một bộ mã di truyền

  (5) Mã di truyền có tính phổ biến, tức là một bộ ba có thể mã hóa cho một hoặc một số aa

  (6) Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại aa trừ AUG và UGG

  (7) Bảng mã di truyền của mỗi sinh vật có đặc điểm riêng biệt và đặc trưng

  Các nhận định đúng là:

  • A. 4,5,7   
  • B. 1,2,4,7  
  • C. 3,5,6,7      
  • D. 1,2,3,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>