AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực diễn ra vào kì nào của chu kì tế bào?

  • A. Kì cuối     
  • B. Kì trung gian 
  • C. Kì giữa
  • D. Kì đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA