YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự trao đổi chéo bất thường giữa các crômatit  trong cặp NST tương đồng ở kì đầu I phân bào giảm nhiễm làm xuất hiện dạng đột biến :

  • A. Lặp đoạn NST
  • B. Dị bội
  • C. Hoán vị gen
  • D. Đảo đoạn NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA