ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa hai dạng đột biến thể đa bội và thể dị bội:

  • A. Đều do rối loạn phân li của tất cả các cặp NST tương đồng trong quá trình phân bào
  • B. Đều là dạng đột biến số lượng NST
  • C. Đều do rối loạn phân li của 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng trong quá trình phân bào
  • D. Đều dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE