AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điềm giống nhau là :

  • A. Sự dãn xoắn của các nhiễm sắc thể đơn 
  • B. Sự phân li các nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào
  • C. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái kép      
  • D. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái  đơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>