YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vai trò cơ bản nhất của nước đối với quang hợp là gì?

  • A. Cung cấp electron và H+
  • B. Giải phóng ôxi ra không khí
  • C. Vận chuyển sản phẩm quang hợp
  • D. Là dung môi cho các phản ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước cung cấp proton H+ và electron cho quá trình vận chuyển điện tử.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA