AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng của hoạt động tiêu hóa trong cơ thể là gì?

  • A. Biến đổi thức ăn thành các sản phẩm đơn giản
  • B. Vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào
  • C. Thải các chất bã ra khỏi tế bào
  • D. Chuyển hóa năng lượng ATP

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>