AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm của pha sáng gồm có:

  • A. ATP, NADPH
  • B. ATP, NADPH và CO2
  • C. CO2 và O2
  • D. ATP, NADPH và O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH và O2, trong đó ATP, NADPH sẽ đi vào pha tối còn O2 sẽ được giải phóng ra không khí.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>