AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân làm cho cây không chịu được nồng độ muối cao là:

  • A. Các ion khoáng gây độc cho cây
  • B. Thế nước của đất quá thấp
  • C. Hàm lượng oxi trong đất quá thấp
  • D. Do có các động vật nhỏ ưa muối sống gần rễ cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi nồng độ muối trong đất cao thì làm cho thế nước thấp và cây không thể hút được nước.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>