AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các con đường thoát hơi nước chủ yếu gồm:

  • A. Qua cành và khí khổng của lá
  • B. Qua thân, cành và lá
  • C. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá
  • D. Qua khí khổng và qua cutin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con đường thoát hơi nước qua lá bao gồm qua khí khổng và qua cutin.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>