AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:

  (1) Bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 cao.

  (2) Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao.

  (3) Phơi khô nông sản.

  (4) Bảo quản nông sản trong kho lạnh.

  Số nhận định đúng khi chọn phương pháp bảo quản nông sản là:

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhận định đúng là:

  (2) Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao.

  (3) Phơi khô nông sản.

  (4) Bảo quản nông sản trong kho lạnh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>