AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hô hấp ở động vật là:

  • A. Quá trình tiếp nhận O2­ và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng
  • B. Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để oxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài
  • C. Quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2 và CO2 để tạo năng lượng cho các hoạt  động sống
  • D. Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ oxi và CO2 cung cấp cho các quá trình oxi hoá các chất trong tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hô hấp ở động vật là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để oxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>