AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là:

  • A. Các kim loại nặng
  • B. Chất khoáng và CO2
  • C. Saccarôzơ, axit amin và một số ion khoáng được sử dụng lại
  • D. Nước, muối khoáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chất được vận chuyển trong dòng mạch rây là các chất hữu cơ được tổng hợp từ lá, đồng thời có một số ion khoáng được sử dụng lại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>