AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm câu có nội dung đúng sau đây:

  • A. Nguyên liệu của quang hợp là nước và khí CO2
  • B. Trong quang hợp, cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ khí ôxi
  • C. Quang hợp là quá trình phân giải chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng
  • D. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí cacbônic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước tham gia vào pha sáng còn CO2 tham gia vào pha tối của quang hợp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>