YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Enzim tham gia cố định nitơ tự do là:

  • A. Nitrogenaza
  • B. Cacboxylaza
  • C. Restrictaza
  • D. Oxygenaza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Enzim nitrogenaza tham gia vào quá trình cố định nito tự do trong không khí.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA