AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

  • A. Dạ cỏ —> Dạ múi khế —> Dạ lá sách —> Dạ tổ ong
  • B. Dạ cỏ —> Dạ múi khế —> Dạ tổ ong —> Dạ lá sách
  • C. Dạ cỏ —> Dạ tổ ong —> Dạ lá sách —> Dạ múi khế
  • D. Dạ cỏ —> Dạ lá lách —> Dạ tổ ong —> Dạ múi khế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì dạ dày trâu có 4 ngăn (dạ cỏ ---> dạ tổ ong ---> dạ lá sách ---> dạ múi khế) nên quá trình tiêu hóa diễn ra như sau:

  • Thức ăn sau khi được trâu bò ăn vào sẽ được chuyển vào dạ cỏ, dạ cỏ là nơi chứa, làm mềm thức ăn, có các vi sinh vật cộng sinh tiết emzim xenlulaza giúp trâu bò tiêu hóa xenlulozo và các chất khác.
  • Thức ăn sau khi được lên men và làm mềm sẽ được chuyển qua dạ tổ ong (cùng với một lượng lớn vi sinh vật), sau khi trâu bò ngừng ăn, thì thức ăn sẽ được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.
  • Thức ăn (sau khi được nhai kĩ) sẽ được chuyển xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước.
  • Thức ăn sau khi đã hấp thụ bớt nước sẽ được chuyển qua dạ múi khế, dạ múi khế đóng vai trò như sạ dày thật sự, có chức năng tiết pepsin và HCl tiêu hóa protein ở cỏ và vi sinh vật => thức ăn được tiêu hóa hóa học, sinh học và cơ học.
  • Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động vật nhai lại (trâu, bò):
   • Tiết enzim tiêu hóa xenlulozo và các chất khác.
   • Là nguồn protein bổ sung quan trọng cho động vật ăn cỏ (phân tích hóa học cho thấy 90% thành phần của vi sinh vật là protein).
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>