YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở thí nghiệm nghiên cứu vai trò của phân bón, mỗi nhóm thực hiện một lần nhắc lại thí nghiệm gồm chậu thí nghiệm chứa … (1)……..  và chậu đối chứng có chứa …………(2)………..

  (1), (2) lần lượt tương ứng là:

  • A. Phân bón NPK, nước
  • B. Nước, phân bón NPK
  • C. Phân bón NPK nồng độ thấp, phân bón NPK nồng độ cao hơn
  • D. Các nguyên tố vi lượng, các nguyên tố đa lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở thí nghiệm nghiên cứu vai trò của phân bón, mỗi nhóm thực hiện một lần nhắc lại thí nghiệm gồm chậu thí nghiệm chứa phân bón NPK và chậu đối chứng có chứa nước.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON