YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biện pháp điều khiển diện tích bộ lá cây là gì?

  1. Chăm sóc và tưới tiêu hợp lí

  2. Chăm sóc đúng kĩ thuật cho cây trồng

  3. Cắt tỉa những lá bé tạo điều kiện cho lá to phát triển

  • A. 2, 3
  • B. 1, 2
  • C. 1, 3
  • D. 1, 2, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biện pháp điều khiển diện tích bộ lá cây là:

  1. Chăm sóc và tưới tiêu hợp lí.

  2. Chăm sóc đúng kĩ thuật cho cây trồng.

  3. Cắt tỉa những lá bé tạo điều kiện cho lá to phát triển.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA