YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khí khổng mở khi:

  • A. Tế bào no nước, thành mỏng hết căng nước và thành dày duỗi thẳng
  • B. Tế bào mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng
  • C. Tế bào no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng
  • D. Tế bào mất nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi tế bào khí khổng no nước thì lỗ khí khổng mở ra do sự dày mỏng không đều nhau ở hai phía thành tế bào.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA