AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan hô hấp giống nhau:

  • A. Thuỷ tức, cá, tôm
  • B. Giun đất, sò, ếch
  • C. Cá, chim, ếch
  • D. Trai, cua, cá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trai, cua, cá là những loài sống ở nước và hô hấp qua mang.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>