YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng ở lá là:

  • A. Hàm lượng CO2 trong tế bào lá
  • B. Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng
  • C. Cường độ ánh sáng mặt trời
  • D. Hàm lượng chất hữu cơ trong tế bào lá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng điều tiết sự đóng mở khí khổng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON