AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để bổ sung nguồn nitơ cho đất, con người không sử dụng biện pháp nào sau đây?

  • A. Bón supe lân, apatit
  • B. Trồng cây họ đậu
  • C. Bón phân urê, đạm amôn, đạm sunfat
  • D. Bón phân hữu cơ gồm phân chuồng, phân xanh, xác động vật và thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Supe lân, apatit là nguồn phân bón cung cấp photpho.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA