AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào sau đây?

  • A. Thẩm thấu
  • B. Có tiêu dùng năng lượng ATP
  • C. Chủ động
  • D. Khuếch tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước được hấp thụ vào cây theo cơ chế thẩm thấu, không tiêu tốn năng lượng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>