• Câu hỏi:

  Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào?

  • A. Từ mạch gỗ sang mạch rây
  • B. Qua mạch gỗ
  • C. Từ mạch rây sang mạch gỗ
  • D. Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước và muối khoáng được vận chuyển thông qua dòng mạch gỗ.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC