YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào?

  • A. Từ mạch gỗ sang mạch rây
  • B. Qua mạch gỗ
  • C. Từ mạch rây sang mạch gỗ
  • D. Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước và muối khoáng được vận chuyển thông qua dòng mạch gỗ.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA