AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu có nội dung đúng:

  • A. Trong các nhân tố môi trường thì nhiệt độ là nhân tố cơ bản nhất của quang hợp
  • B. Khi nhiệt độ tăng 20oC - 30oC, tốc độ phản ứng pha tối tăng gấp 10 lần
  • C. Trong giới hạn nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng 10oC, tốc độ phản ứng pha tối tăng gấp 2-3 lần
  • D. Khi nhiệt độ giảm 20oC-30oC, tốc độ phản ứng giảm 10%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tốc độ phản ứng của pha tối tuân theo hệ số nhiệt Q10: Khi nhiệt độ tăng 10oC, tốc độ phản ứng tăng gấp 2-3 lần.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>