AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận:

  • A. Miệng, thực quản, ruột non, ruột già, dạ dày
  • B. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già
  • C. Miệng, thực quản, ruột non, dạ dày, ruột già
  • D. Miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Con đường đi của thức ăn trong hệ tiêu hóa ở người: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>