RANDOM
 • Câu hỏi:

  Từ tháng XI đến tháng IV năm sau, loại gió nào chiếm ưu thế từ Đà Nẵng trở vào?

  • A. Gió mùa Tây Nam.
  • B. Gió phơn Tây Nam.
  • C. Gió mùa Đông Bắc.
  • D. Tín phong bán cầu Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Từ tháng XI đến tháng IV năm sau, loại gió chiếm ưu thế từ Đà Nẵng trở vào là Tín phong bán cầu Bắc.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>