RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

  Nước

  Sản lượng lương thực (triệu tấn)

  Số dân (triệu người)

  Trung Quốc

  557,4

  1364,3

  Hoa Kì

  442,9

  318,9

  Ấn Độ

  294,0

  1295,3

  Pháp

  56,2

  66,5

  Việt Nam

  50,2

  90,7

  Thế giới

  2817,3

  7265,8

  Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Cột ghép
  • B. Miền
  • C. Đường
  • D. Tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện các đối tượng có đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp. Tuy nhiên trong các đáp án không có biểu đồ kết hợp nên lựa chọn biểu đồ cột ghép: 1 cột thể hiện lương thực, 1 cột thể hiện số dân; biểu đồ có 2 trục tung có 2 đơn vị khác nhau (1 trục tung đơn vị là triệu tấn và 1 trục tung đơn vị là triệu người).

  Biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014 là biểu đồ cột ghép

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>