AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với Liên minh châu Âu (EU)?

  • A. Là khu vực có sự phát triển đồng đều giữa các quốc gia.
  • B. Là tổ chức thương mại đứng hàng đầu trên thế giới.
  • C. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
  • D. Là một trong các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu không đúng với Liên minh châu Âu (EU) là khu vực có sự phát triển đồng đều giữa các quốc gia vì trong khối EU vẫn có sự chênh lệch trình độ phát triển giữa các nước thành viên

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA