AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So sánh giữa các địa điểm có cùng độ cao, mùa đông của vùng Tây Bắc nước ta có điểm khác biệt với vùng Đông Bắc là

  • A. đến sớm và kết thúc muộn hơn.
  • B. đến sớm và kết thúc sớm hơn.
  • C. đến muộn và kết thúc sớm hơn.
  • D. đến muộn và kết thúc muộn hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  So sánh giữa các địa điểm có cùng độ cao, mùa đông của vùng Tây Bắc nước ta có điểm khác biệt với vùng Đông Bắc là Tây Bắc có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm hơn Đông Bắc. Do Tây Bắc có bức chắn địa hình dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, vuông góc với hướng gió mùa Đông Bắc ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Vì vậy, Tây Bắc có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm hơn Đông Bắc

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>