AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng: Dân số và số dân thành thị nước ta giai đoạn 1995-2014

  (Đơn vị: triệu người)

  Năm

  1995

  2000

  2005

  2010

  2014

  Tổng dân số

  72,0

  77,6

  82,4

  86,9

  90,7

  Dân số thành thị

  14,9

  18,7

  22,3

  26,5

  30,0

  Để thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1995-2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Miền
  • B. Tròn
  • C. Cột chồng
  • D. Đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1995-2014 là biểu đồ cột chồng (thể hiện được cả tổng dân số và dân số thành thị)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA